Tue, 07/06/2016 - 22:47 By admin

Ρομποτική Κολεκτομή
Τι είναι η κολεκτομή;

Κολεκτομή είναι η χειρουργική αφαίρεση τμήματος ή ολόκληρου του παχέος εντέρου (ή/και του ορθού) και των λεμφαδένων που παροχετεύουν την περιοχή, όταν αναπτυχθούν καταστάσεις που χρήζει απαραίτητη η χειρουργική τους εξαίρεση. Αφού το πάσχων τμήμα του εντέρου αφαιρεθεί, τα δύο εναπομείναντα υγιή μέρη επανασυνδέονται, εκτελώντας αυτό που είναι γνωστό ως αναστόμωση, η οποία μπορεί να γίνει ενδο ή εξωσωματικά.
Κολεκτομή με τη συμβατική χειρουργική μέθοδο

Η κολεκτομή πραγματοποιείται για τη θεραπεία σοβαρών παθήσεων του παχέος εντέρου/ορθού, όπως καρκίνου, εκκολπωματίτιδας, φλεγμονωδών παθήσεων (όπως η νόσος Crohn, η ελκώδης κολίτιδα), αποφράξεων του εντέρου και άλλων καταστάσεων που μπορούν να επηρεάσουν την ποιότητα ζωής και χρήζει σκόπιμο να αντιμετωπιστούν με χειρουργική εξαίρεση.

Η κολεκτομή μπορεί να πραγματοποιηθεί με την παραδοσιακή ανοιχτή μέθοδο, η οποία απαιτεί δημιουργία πολύ μεγάλων τομών στο δέρμα και τους μυς, ώστε να υπάρχει απευθείας επισκόπηση της πάσχουσας περιοχής. Η ανοιχτή κολεκτομή έχει σοβαρά μειονεκτήματα, καθώς συνδέεται με σημαντικό μετεγχειρητικό πόνο, πολλές επιπλοκές και λοιμώξεις τραύματος, πολλές ημέρες νοσηλείας και αδυναμία γρήγορης επανόδου στην καθημερινότητα. Για αυτό και στις μέρες μας προσπαθούμε να εκτελέσουμε την κολεκτομή με ελάχιστες επεμβατικά τεχνικές, όπως είναι η λαπαροσκοπική και η ρομποτική μέθοδος.
Ρομποτική κολεκτομή

Η ρομποτική κολεκτομή είναι η πιο εξελιγμένη μέθοδος ελάχιστα επεμβατικής χειρουργικής, που μας επιτρέπει να χειρουργούμε με μεγαλύτερη ακρίβεια, ευελιξία και έλεγχο, σε σχέση με την κλασσική λαπαροσκόπηση.

Στη ρομποτική κολεκτομή ο χειρουργός μπορεί να αφαιρέσει τμήμα, ή ολόκληρο το παχύ έντερο, μέσω μερικών μικρών οπών λίγων χιλιοστών, με τη βοήθεια του ρομποτικού συστήματος (da Vinci).

Το ρομποτικό σύστημα da Vinci αποτελείται από 3 μέρη, την κονσόλα του χειρουργού, το patient cart, το οποίο τοποθετείται στον ασθενή και συνδέονται τα ρομποτικά εργαλεία και το vision cart, το οποίο υποστηρίζει το οπτικό σύστημα και κάνει δυνατή την επικοινωνία μεταξύ των 3 μερών του ρομποτικού συστήματος
Πως γίνεται η ρομποτική κολεκτομή

Στη ρομποτική κολεκτομή, κατά τη διάρκεια της χειρουργικής επέμβασης, ο χειρουργός κάθεται στην κονσόλα και χειρουργεί με τη βοήθεια ειδικών τηλεχειριστηρίων που μιμούνται και μεταφέρουν με μεγάλη ακρίβεια τις κινήσεις του, διορθώνοντας ταυτόχρονα τον τρόμο, ώστε να κινηθούν οι ρομποτικοί βραχίονες στους οποίους συνδέονται τα ρομποτικά εργαλεία- τα ρομποτικά εργαλεία δεν είναι ευθεία αλλά σπάνε και ακολουθούν τις κινήσεις του καρπού (wristed articulated instruments), και έχουν μεγάλη ευελιξία κίνησης, με συνέπεια οι χειρουργικοί  χειρισμοί να είναι πολύ ελεγχόμενοι και ακριβείς (Focused precision surgery)

Ο χειρουργός βλέπει μέσω μιας κάμερας, υψηλής ευκρίνειας, τρισδιάστατη, μεγεθυμένη 10 φορές – είναι σα να βρισκόμαστε μέσα στο σώμα του ασθενή και βλέπουμε δομές που δε θα μπορούσαμε να δούμε με καμιά άλλη μέθοδο. Μπορούμε με μεγαλύτερη ευκολία να πραγματοποιήσουμε ενδοσωματικές αναστομώσεις και να κάνουμε ριζικούς λεμφαδενικούς καθαρισμούς, που είναι πολύ δυσκολότερο να τις κάνουμε με τη λαπαροσκοπική μέθοδο. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την ρομποτική τεχνολογία ‘’firefly’’, η οποία είναι απεικόνιση φθορισμού που προσφέρει οπτικοποίηση πέρα ​​από το ανθρώπινο μάτι για να αναδείξει καθαρά τη ροή του αίματος στο παχύ έντερο και την αιμάτωση των ιστών, ώστε να έχουμε πιο ασφαλείς αναστομώσεις. Χρησιμοποιώντας την τεχνολογία της τεχνητής νοημοσύνης (Αrtificial Ιintelligence) και της επαυξημένης πραγματικότητας (Augmented Reality),  μπορούμε να προσωποποιήσουμε τις επεμβάσεις, κάνοντας τρισδιάστατη ανασύσταση των αγγείων του κάθε ασθενούς- και στη συνέχεια με ασφάλεια πραγματοποιούμε ριζικούς λεμφαδενικούς καθαρισμούς, που, στους ασθενείς με καρκίνο και ανάλογα με το στάδιο της νόσου, μπορούν να αυξήσουν την επιβίωση 10-17% .
Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της ρομποτικής κολεκτομής:

Συμπερασματικά, τα πλεονεκτήματα, όπως υποστηρίζει και  η βιβλιογραφία, είναι πολλαπλά, όπως:

 •     Μικρότερος μετεγχειρητικός πόνος
 •     Λιγότερες επιπλοκές
 •     Μικρότερη παραμονή στο νοσοκομείο
 •     Μικρότερες τομές
 •     Ταχύτερη επιστροφή στις καθημερινές λειτουργίες
 •     Μικρότερη απώλεια αίματος
 •     Λιγότερες λοιμώξεις Χειρουργικού Τραύματος
 •     Λιγότερο χειρουργικό τραύμα
 •     Στανταροποίηση της χειρουργικής τεχνικής
 •     Μείωση των μόνιμων στομιών (παρά φύση έδρα)
 •     Αύξηση του αριθμού των χειρουργείων που μπορούν να πραγματοποιηθούν Ελάχιστα Επεμβατικά
 •     Μείωση της μετατροπής σε ανοιχτό χειρουργείο διεγχειρητικά
 •     Ογκολογικά οφέλη
 •     Μείωση του διηθημένου ορίου εκτομής (positive CRM)
 •     Μικρότερος αριθμός τοπικών υποτροπών
Robotic Colectomy